METACO, spol. s r.o.        METAFORM - slévárna Al, spol. s r.o.       ALUTEX, spol. s r.o.