Společnost METAFORM - slévárna Al, spol. s r.o. je zaměřena na výrobu a prodej odlitků z hliníkových slitin metodou tlakového lití a je koncipována jako firma s pružně přizpůsobivou strukturou. Společnost je schopna se stávajícím vybavením vyrábět odlitky od hmotnosti 0,1 kg do 15 kg. Dále je společnost schopna vybrané odlitky strojně obrábět. Strategie řízení společnosti je směřována k plnění požadavků zákazníka, dodržování zákonů, stanovení a plnění cílů jakosti a průběžného hodnocení jednotlivých procesů s cílem zasahovat do těchto procesů včas a v dostatečné míře a tím podporovat jejich efektivní průběh a uspokojivý výstup. Zároveň je strategie orientována na neustálé zvyšování jakosti a upevňování postavení nejen v automobilovém průmyslu. Společnost je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000 a v květnu 2007 úspěšně obhájila na další tři roky. Součástí standardnich dodavatelských podmínek je vlastní autodoprava odlitků a konsignační sklady.
Společnost je v současné době vlastněna dvěma fyzickými osobami a zaměstnává přes 150 zaměstnanců. Společnost dodává odlitky 19 tuzemským odběratelům a 10 zahraničním odběratelům z Evropy a Jižní Ameriky. Mezi koncové odběratele patří například Volkswagen, Opel, Porsche, Seat, John Deer, Škoda, Siemens, Bauműller a další.

Vývoz činí cca 40% objemu výroby.
70% automobilní průmysl
20% nábytkářský průmysl
10% elektrotechnický průmysl

Strojové vybavení slévárny :
2x tlakový licí stroj 250 t
2x tlakový licí stroj 400 t
2x tlakový licí stroj 630 t
1x tlakový licí stroj 1000 t

Společnost zpracovává slitiny :
EN AB 46000 DIN 226
EN AB 44300 DIN 230
EN AB 47100 DIN 231
Materiál se zpracovává se čtyřech tavících kelímkových pecích 3x600 kg a 1x800 kg, přičemž každá tavící pec je používána pro jediný druh materiálu. Následným odplyněním a filtrací taveniny je v maximální míře zamezeno zpracování materiálu s vměstky.
U odlitků dodávaných pro automobilový průmysl se jedná především o vnější zrcátka automobilů, předních i zadních přírub startérů a alternátorů, brzdových čelistí, středového panelu interiéru a mnoho dalších součástí automobilu.
Z nábytkářského průmyslu dodáváme především součásti kancelářských židel, jako jsou například kříže, madla a opěrky. Mezi další sortiment výroby patří příruby elektromotorů, ložiskových štítů a mnoho dalších odlitků.

Odlitky jsou například komponovány do sestav alternátorů a startérů.
alternátor alternátor
startér axiální startér

Dle přání zákazníka provádíme konečné opracování odlitků jako například:
- ostřih
- ruční opracování
- základní broušení, broušení pod barvu
- leštění i s vysokým leskem
- omílání, kuličkování, tryskání, lakování, praní
- obrábění

Strojové vybavení obrobny :
- CNC soustruh MIYANO LZ 02
- CNC soustruh DAEWOO PUMA 240 M
- obráběcí centrum CHIRON FZ 15 S

CNC soustruh MIYANO LZ 02 CNC soustruh DAEWOO PUMA 240 M
obráběcí centrum CHIRON FZ 15 S